The National Anthem of the

Socialist Republic of Romania

Trei culori ("Three colours") was the national anthem of Romania from 1977 until 1990. Since 1990, after the anti-communist Romanian Revolution and the toppeling of President Nicolae Ceausescu in 1989, it has been replaced by Deşteaptă-te, române!. Before 1977 the national anthem had been Te slăvim, Românie, introduced in 1953.
Trei culori is based on a Romanian patriotic song with the same title, with music and lyrics by Romaina Composer Ciprian Porumbescu (born 14th October 1853 in Şipotele Sucevei, died 6th July 1883 in Stupca, today named after him). The original text twice underwent non-credited adaptation in order to match currently prevailing Communist Party ideology.
The title refers to the national flag of Romania, which is a tricolor: red, yellow and blue. It has not undergone many or major changes in the course of history. Only the distribution of the colors (in point of proportion and position) changed to a certain extent, being made equal after the abortive Romanian revolution of 1848 when, under the spur of the French revolutionary spirit, many states in Europe adopted as their national flag the tricolour, or dimensionally standardized three-color banner.

"Imnul național al Republicii Socialiste România"

Trei culori cunosc pe lume,
Amintind de-un brav popor,
Ce-i viteaz, cu vechi renume,
În luptă triumfător.

Multe secole luptară
Străbunii noștri eroi,
Să trăim stăpîni în țară,
Ziditori ai lumii noi.

Roșu, galben și albastru
Este-al nostru tricolor.
Se înalță ca un astru
Gloriosul meu popor.

Suntem un popor în lume
Strîns unit și muncitor,
Liber, cu un nou renume
Și un țel cutezător.

Azi partidul ne unește
Și pe plaiul românesc
Socialismul se clădește,
Prin elan muncitoresc.

Pentru-a patriei onoare,
Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim.
Cu alte neamuri sub soare,
Demn, în pace, să trăim.

Iar tu, Românie mîndră,
Tot mereu să dăinuiești
Și în comunista eră
Ca o stea să strălucești.